ספרים

הנבואות המשיחיות בתנ"ך

הנבואות על ביאת המשיח הראשונה: דמותו, תכונותיו, העיתוי והמקום שבו יתגלה, שליחותו ועוד

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום

מוציא לאור: קרן אחווה משיחית

 

היהודי

המחבר, יהודי מניו יורק, בוחן את התנ"ך והברית החדשה ואת דעתם של יהודים רבים, ומנסה להבין את ההיגיון שמניע מיליונים רבים לטעון שישוע הוא המשיח. הוא גם בוחן את ההתנגדות היהודית המסורתית לישוע. מסקנתו מובאת בספר קצר וענייני זה, שנמנע מוויכוחים מורכבים אך מציג את העובדות בפשטות ובבהירות.

הספר מסתיים בסדרת סיפורים אישיים של יהודים מכל תחומי החיים, המסבירים את דעתם בנושא.

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום

מוציא לאור: הוצאת הגפן

 

פעמי המשיח א

לימוד על אודות סדר האירועים הנבואי – כרך א

חומרי רקע ומבוא, מהלכו של העידן הנוכחי, הצרה הגדולה, תקופת הביניים

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום

מוציא לאור: קרן אחווה משיחית

 

פעמי המשיח ב

לימוד על אודות סדר האירועים הנבואי – כרך ב

חומרי רקע ומבוא, מהלכו של העידן הנוכחי, הצרה הגדולה, תקופת הביניים

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום

מוציא לאור: קרן אחווה משיחית