שתי כבשי הפסח

מאת ד״ר ארנולד ג. פרוכטנבאום

ליל הסדר – סדר הפסח


בנוגע לשחיטת הכבש, שתי פיסות מידע יעזרו לנו להבין את טקס הפסח.
ראשית, יש להבדיל בין השה של הארוחה המשפחתית של פסח לבין השה שהוקרב בפסח במשכן.
שנית, על ידי חישוב הזמן היהודי, תחילת יום היא בשקיעה.
לפיכך, השבת מתחילה בשקיעה ביום שישי ומסתיימת בשקיעה בשבת.
ברגע שהשמש שקעה בשבת, חוקי השבת כבר לא חלים.
כל מחשבים כל אירוע או יום אחר. הלילה תמיד מקדים את היום (בראשית א׳ 5).
את השה של ארוחת הפסח המשפחתית היה צריך להפריש ביום העשירי של החודש הראשון, שלפי לוח השנה היהודי היה אביב, ושמו שונה לניסן לאחר שיבת בבל.
מהיום העשירי עד ליום הארבע עשרה, היה צורך לבחון את השה כדי לוודא שהוא ללא מום וללא שום פגם.
אם התברר שהוא מושלם, השה של ארוחת הפסח נהרג על ידי כל משפחה יהודית בלילה הראשון של הפסח, ערב ארבעה עשרה לחודש. ״ועצם לא תשברו-בו״ (שמות י״ב 46)
לאחר מכן, ארוחת הפסח נאכלה.
בבוקר שלמחרת, היום הראשון של פסח, השה הנבחר הוקרב על המזבח על ידי הכהן בגדול.

המרכיב העיקרי השני בחג הפסח היה הארוחה.

כפי שרשום בשמות י״ב 8, ארוחת הפסח הייתה אמורה לכלול את שה הפסח, לחם ללא חמץ-מצה ומרור.

ספרים בנושא:

הנבואות המשיחיות בתנ"ך

הנבואות על ביאת המשיח הראשונה: דמותו, תכונותיו, העיתוי והמקום שבו יתגלה, שליחותו ועוד

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום,
מוציא לאור:
קרן אחווה משיחית

היהודי

המחבר, יהודי מניו יורק, בוחן את התנ"ך והברית החדשה ואת דעתם של יהודים רבים, ומנסה להבין את ההיגיון שמניע מיליונים רבים לטעון שישוע הוא המשיח.

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום, מוציא לאור: הוצאת הגפן

פעמי המשיח | א

לימוד על אודות סדר האירועים הנבואי – כרך א, חומרי רקע ומבוא, מהלכו של העידן הנוכחי, הצרה הגדולה, תקופת הביניים

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום,
מוציא לאור:
קרן אחווה משיחית

פעמי המשיח | ב

לימוד על אודות סדר האירועים הנבואי – כרך ב, חומרי רקע ומבוא, מהלכו של העידן הנוכחי, הצרה הגדולה, תקופת הביניים

ד"ר ארנולד ג. פרוכטנבאום,
מוציא לאור:
קרן אחווה משיחית