החטא הקדמון

הקדמה מאמר זה חוקר את החטא הקדמון – החטא הראשון של אדם וחווה, שבו נכשלו…

בריאת אדם וחווה

הקדמה הצירוף "יְהוָה אֱלֹהִים" מופיע לראשונה בתנ"ך בפסוק זה. צורה זו מופיעה תשע עשרה פעמים בבראשית פרקים ב-ג, ורק פעם אחת נוספת בתורה, בשמות ט 30. מחוץ לספרי התורה הצירוף מופיע כעשרים…